RDW Terugroepregister details voor MGP120475Totaal

63

Gereed

61

Gereed in %

96,8 %

Openstaand

2

Totaal wereldwijd

4.367

Algemene informatie

Referentiecode RDW:
MGP120475
Referentiecode distributeur:
0000347800
Distributeur:
BMW Nederland B.V.
Totaal terugroepactie wereldwijd:
4367
Totaal terugroepactie Nederland:
57
Datum aankondiging producent:
22-10-2012
Meldingsdatum bij RDW:
10-12-2012
Publicatiedatum RDW:
14-12-2012
Datum eigenaren geinformeerd:
20121218
Gauge:
Categorie defect:
Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting
Omschrijving defect:
Ten gevolge van trillingen kan er bij een lange rit met hoge motortoerentallen schuimvorming ontstaan in het remvloeistofreservoir van de voorrem. Hierdoor kan er lucht in de remleiding van de hydraulisch bediende voorrem terecht komen.
Beschrijving van het herstel:
De producent roept de betreffende voertuigen terug, neemt maatregelen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt voor het maken van een afspraak uitgenodigd op korte termijn contact op te nemen de merkdealer. Ter voorkoming van schuimvorming wordt er een rasterelement in het remvloeistofreservoir aangebracht.
Materiele gevolgen:
De slag van de remhevel wordt in eerste instantie groter. Afhankelijk van de hoeveelheid lucht in de remleiding kan de slag van de remhevel zo groot worden, dat met de voorrem niet meer kan worden geremd. De achterrem blijft beschikbaar.
Risico-inschatting RDW:
ERN - Ernstig
Mogelijke risico's:

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Merk en modellen:

BMW K 1300 R

BMW K 1300 S

Opmerkingen RDW:
Geen
Meer informatie via telefoonnummer:
0800 0992234
Meer informatie op internet:
Niet bekend
Opmerkingen RDW:
Geen
Wijze van contact:

Een brief