RDW Terugroepregister details voor MGP140086Totaal

393

Gereed

369

Gereed in %

93,9 %

Openstaand

24

Totaal wereldwijd

22.676

Algemene informatie

Referentiecode RDW:
MGP140086
Referentiecode distributeur:
OTS 0BTY
Distributeur:
Renault Nederland N.V.
Totaal terugroepactie wereldwijd:
22.676
Totaal terugroepactie Nederland:
232
Datum aankondiging producent:
07-04-2014
Meldingsdatum bij RDW:
08-04-2014
Publicatiedatum RDW:
11-04-2014
Datum eigenaren geinformeerd:
30-04-2014
Gauge:
Categorie defect:
Motorrijtuigen - krachtoverbrenging
Omschrijving defect:
De bevestigingsbouten van de tussenas, ter plaatse van de achteras zijn met een onvoldoende aantrekkoppel vastgezet.
Beschrijving van het herstel:
De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal het aantrekkoppel van de tussenasbevestigingsbouten controleren en indien nodig de bouten en moeren vervangen.
Materiele gevolgen:
Het losraken van de bevestigingsbouten. Hierdoor kan de tussenas losraken van de achteras, waardoor de aandrijving weg kan vallen. Tevens kunnen de losgeraakte bouten een gevaar opleveren voor de overige weggebruikers.
Risico-inschatting RDW:
ERN - Ernstig
Mogelijke risico's:

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Merk en modellen:

La Strada Fano

Renault Master IIi

Opmerkingen RDW:
Geen
Meer informatie via telefoonnummer:
0800-0303
Meer informatie op internet:
Niet bekend
Wijze van contact:

Een brief