RDW Terugroepregister details voor MGP160086Totaal

1.147

Gereed

1.145

Gereed in %

99,8 %

Openstaand

2

Totaal wereldwijd

18.148

Algemene informatie

Referentiecode RDW:
MGP160086
Referentiecode distributeur:
OTS 0C6W
Distributeur:
Renault Nederland N.V.
Totaal terugroepactie wereldwijd:
18.148
Totaal terugroepactie Nederland:
766
Datum aankondiging producent:
26-02-2016
Meldingsdatum bij RDW:
03-03-2016
Publicatiedatum RDW:
10-03-2016
Datum eigenaren geinformeerd:
31-03-2016
Gauge:
Categorie defect:
Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting
Omschrijving defect:
De voorwielbinnenschermen kunnen verkeerd gemonteerd zijn. Hierdoor worden de remslangen geraakt en kunnen deze beschadigd raken of lekraken.
Beschrijving van het herstel:
De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de voorwielbinnenschermen en de voorremslangen controleren en zonodig vervangen.
Materiele gevolgen:
Verminderen of wegvallen van de remcapaciteit. De bestuurder wordt vooraf gewaarschuwd door het oplichten van het waarschuwingslampje 'remvloeistofniveau onder minimum' en/of een langere slag van het rempedaal.
Risico-inschatting RDW:
ERN - Ernstig
Mogelijke risico's:

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Merk en modellen:

Renault Zoe

Opmerkingen RDW:
Geen
Meer informatie via telefoonnummer:
0800-0303
Meer informatie op internet:
Niet bekend
Wijze van contact:

Een brief