RDW Terugroepregister details voor MGP160149Totaal

1

Gereed

0

Gereed in %

0,0 %

Openstaand

1

Totaal wereldwijd

16

Algemene informatie

Referentiecode RDW:
MGP160149
Referentiecode distributeur:
5491833
Distributeur:
Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.
Totaal terugroepactie wereldwijd:
16
Totaal terugroepactie Nederland:
1
Datum aankondiging producent:
14-04-2016
Meldingsdatum bij RDW:
22-04-2016
Publicatiedatum RDW:
25-04-2016
Datum eigenaren geinformeerd:
22-05-2016
Gauge:
Categorie defect:
Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie
Omschrijving defect:
De bevestigingsmoer van de accu-massaleiding aan de carrosserie is niet met het voorgeschreven aanhaalmoment gemonteerd. Hierdoor kan de leiding losraken en een slechte massaverbinding veroorzaken.
Beschrijving van het herstel:
De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de bevestigingsmoer van de massaleiding met het juiste aanhaalmoment vastzetten.
Materiele gevolgen:
Een slechte massaverbinding kan tot een hogere overgangsweerstand leiden waardoor vonkvorming en plaatselijke verhitting kan ontstaan.
Risico-inschatting RDW:
ERN - Ernstig
Mogelijke risico's:

Brand met letselschade

Merk en modellen:

Mercedes-Benz B

Mercedes-Benz CLa

Opmerkingen RDW:
Geen
Meer informatie via telefoonnummer:
00800-97777777
Meer informatie op internet:
Niet bekend
Wijze van contact:

Een brief