APK Gebrekmonitor

Inzicht in alle gebreken geregistreerd bij APK-keuringen


Uitleg werking

  • Selecteer soort gebrek
  • Druk op knop 'Ophalen aantallen'
  • Wait and see...

Toelichting

  • APK Gebrekmonitor toont per maand aantal geregistreerde gebreken. De analyse wordt direct op de gegevens uitgevoerd. In deze gegevens zitten wel geexporteerde voertuigen, maar worden gedemonteerde voertuigen uitgehaald.
  • Bekijk voor complete lijst APK gebreken deze pagina