RDW Terugroepregister details voor MGP100135Totaal

73

Gereed

71

Gereed in %

97,3 %

Openstaand

2

Totaal wereldwijd

1.608

Algemene informatie

Referentiecode RDW:
MGP100135
Referentiecode distributeur:
55F7
Distributeur:
Pon's Automobielhandel B.V.
Totaal terugroepactie wereldwijd:
1.608
Totaal terugroepactie Nederland:
90
Datum aankondiging producent:
06-07-2010
Meldingsdatum bij RDW:
06-07-2010
Publicatiedatum RDW:
13-02-2013
Datum eigenaren geinformeerd:
07-07-2010
Gauge:
Categorie defect:
Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (deuren, motorkap, laadkleppen)
Omschrijving defect:
De mogelijkheid bestaat, dat het motorkapslot niet met het juiste voorgeschreven aantrekmoment is vastgeschroefd. Bij een niet correct vastgeschroefd motorkapslot kunnen de bouten vanzelf losraken.
Beschrijving van het herstel:
De producent roept de betreffende voertuigen terug, neemt maatregelen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal het aantrekmoment van de bevestigingsbouten van de motorkap controleren. Zo nodig worden de bevestigingsbouten en het motorkapslot vervangen.
Materiele gevolgen:
Bij het losraken van deze bouten kan de motorkap tijdens het rijden plotseling opengaan.
Risico-inschatting RDW:
ERN - Ernstig
Mogelijke risico's:

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Merk en modellen:

Volkswagen TRansporter

Opmerkingen RDW:
De RDW is over deze terugroepactie op 16 juli 2010 geïnformeerd. De RDW wordt niet geïnformeerd over de teruggeroepen en herstelde voertuigen. Hierdoor is de realisatie van deze terugroepactie niet bekend.
Meer informatie via telefoonnummer:
Niet bekend
Meer informatie op internet:
Niet bekend
Wijze van contact:

Een brief