RDW Terugroepregister details voor MGP120415Totaal

338

Gereed

322

Gereed in %

95,3 %

Openstaand

16

Totaal wereldwijd

14.150

Algemene informatie

Referentiecode RDW:
MGP120415
Referentiecode distributeur:
0000347700
Distributeur:
BMW Nederland B.V.
Totaal terugroepactie wereldwijd:
14.150
Totaal terugroepactie Nederland:
193
Datum aankondiging producent:
18-10-2012
Meldingsdatum bij RDW:
18-10-2012
Publicatiedatum RDW:
23-09-2013
Datum eigenaren geinformeerd:
25-10-2012
Gauge:
Categorie defect:
Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting
Omschrijving defect:
Ten gevolge van trillingen kan er bij een lange rit met hoge motortoerentallen schuimvorming ontstaan in het remvloeistofreservoir van de voorrem. Hierdoor kan er lucht in de remleiding van de hydraulisch bediende voorrem terecht komen.
Beschrijving van het herstel:
De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt voor het maken van een afspraak uitgenodigd op korte termijn contact op te nemen de merkdealer. Ter voorkoming van schuimvorming wordt er een rasterelement in het remvloeistofreservoir aangebracht.
Materiele gevolgen:
De slag van de remhevel wordt in eerste instantie groter. Afhankelijk van de hoeveelheid lucht in de remleiding kan de slag van de remhevel zo groot worden, dat met de voorrem niet meer kan worden geremd. De achterrem blijft beschikbaar.
Risico-inschatting RDW:
ERN - Ernstig
Mogelijke risico's:

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Merk en modellen:

BMW K 1200 R

BMW K 1200 S

Opmerkingen RDW:
De RDW is over deze terugroepactie op 12 oktober 2012 door de distributeur geïnformeerd.
Meer informatie via telefoonnummer:
0800 0992234
Meer informatie op internet:
Niet bekend
Wijze van contact:

Een brief