RDW Terugroepregister details voor MGP160063Totaal

532

Gereed

526

Gereed in %

98,9 %

Openstaand

6

Totaal wereldwijd

20.129

Algemene informatie

Referentiecode RDW:
MGP160063
Referentiecode distributeur:
OTS 0C6J
Distributeur:
Renault Nederland N.V.
Totaal terugroepactie wereldwijd:
20.129
Totaal terugroepactie Nederland:
319
Datum aankondiging producent:
01-02-2016
Meldingsdatum bij RDW:
08-02-2016
Publicatiedatum RDW:
10-02-2016
Datum eigenaren geinformeerd:
15-03-2016
Gauge:
Categorie defect:
Motorrijtuigen en aanhangwagens - diversen
Omschrijving defect:
Het bovenste deel van de achterklepspoiler zit onvoldoende bevestigd. De achterklepspoiler kan daardoor losraken.
Beschrijving van het herstel:
De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de merkdealer. Deze zal de achterklepspoiler vastlijmen en zonodig vervangen.
Materiele gevolgen:
Het tijdens het rijden verliezen van de achterklepspoiler.
Risico-inschatting RDW:
ERN - Ernstig
Mogelijke risico's:

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Merk en modellen:

Renault CLio Iv GT

Renault CLio Iv RS

Opmerkingen RDW:
Geen
Meer informatie via telefoonnummer:
0800-0303
Meer informatie op internet:
Niet bekend
Wijze van contact:

Een brief